Harbour

WESHAPEMEANINGFULSPACE

Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης

Η ομάδα της Harbour Architecture εξασφαλίζει την άριστη εκτέλεση κάθε έργου, από την αρχιτεκτονική σχεδίαση μέχρι την επισταμένη επίβλεψη, με έμφαση στην ασφάλεια, την ακεραιότητα, και την καινοτομία.

Δημιουργία Πλήρους Μελέτης Με Άριστη Γνώση Της Πολεοδομικής Νομοθεσίας

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης συνιστά η άριστη γνώση του συνόλου της πολεοδομικής νομοθεσίας. Η τελευταία είναι αρκετά περίπλοκη, εκτεταμένη και επικαιροποιείται σε τακτική βάση, επομένως ο μελετητής θα πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις μεταβολές στη νομοθεσία και γενικώς να επικεροποιεί συνεχώς τις γνώσεις του. Τα τελευταία χρόνια δε υπεισέρχονται όλο και περισσότερες προδιαγραφές για τη μελέτη των νέων κτιρίων ή τις επεμβάσεις στα υφιστάμενα (προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα, βιοκλιματικός σχεδιασμός, κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, κ.ο.κ., δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος). Για τους ανωτέρω λόγους η διεπιστημονική προσέγγιση στη φάση της αρχιτεκτονικής μελέτης, αλλά και η συνεργασία των επιμέρους ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην οριστική μελέτη (αρχιτέκτονας, τοπογράφος, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, γεωτεχνικός επιστήμων, γεωπόνος, κ.ο.κ.) αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη δημιουργία μιας πλήρους μελέτης.

 

Πως Δουλεύουμε

Στη Harbour Architecture δίνουμε ιδιαίτερη μέριμνα στη διεπιστημονική προσέγγιση των μελετών. Κατά την εκπόνηση τους ακολουθούμε ευλαβικώς τα ακόλουθα βήματα:

01

Αρχική συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο.

Αρχικά πραγματοποιούμε μία πρώτη συνάντηση με τον πελάτη στο γραφείο μας, κατά την οποία ο πελάτης μπορεί να διατυπώσει ελεύθερα τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει μέσω του έργου. Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται συχνά ως σενάριο κατοίκησης (για κτίρια κατοικιών) ή λειτουργίας του χώρου (για ειδικά κτίρια).

02

Αυτοψία στο οικόπεδο – γεωτεμάχιο.

Αφού έχουμε κατανοήσει τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου και τους στόχους τους οποίους έχει θέσει, ακολουθεί η επίσκεψη της ομάδας μας στον χώρο. Κατά την επίσκεψη – αυτοψία η ομάδα μας πραγματοποιεί τις απαραίτητες προμετρήσεις στο γεωτεμάχιο και στον περιβάλλοντα χώρο (αποστάσεις, υψόμετρα). Στη δε περίπτωση ύπαρξης κτισμάτων εντός του οικοπέδου – αγροτεμαχίου πραγματοποιούμε συστηματική αποτύπωση αυτού.

03

Συγκέντρωση στοιχείων - έρευνα

Μέσα από την παρατήρηση και την επιτόπια έρευνα η ομάδα μας αντλεί στοιχεία περί των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, τις ιδιομορφίες του γεωτεμαχίου (ενδεχόμενη ύπαρξη λεπτομερειών, ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών και λοιπών στοιχείων τα οποία ενδεχομένως δεν εμφαίνονται στο υφιστάμενα σχέδια, με την απαιτούμενη ακρίβεια). Στη φάση αυτή είναι ιδιαίτερη σημαντική η παρατήρηση τυχόν λεπτομερειών που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο (προσβάσεις, σημεία με ενδιαφέρουσες οπτικές φυγές, σχέση με τα γειτονικά κτίρια, αποστάσεις, κ.ο.κ.).

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

H Harbour Architecture Προσφέρει Ποιοτικές Λύσεις

Η Harbour Architecture προσφέρει ποιοτικές λύσεις σχεδιασμού, μελέτης και επίβλεψης  κάθε έργου, πάντα με γνώμονα την αισθητική, τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

 

Πως Δουλεύουμε

Στη Harbour Architecture δίνουμε ιδιαίτερη μέριμνα στη διεπιστημονική προσέγγιση των μελετών. Κατά την εκπόνηση τους ακολουθούμε ευλαβικώς τα ακόλουθα βήματα:

Προσθέστε αξία στην περιουσία σας

με την υποστήριξη της Harbour Architecture

 

Η Harbour Architecture προσφέρει ποιοτικές λύσεις
Read More
Σχεδιασμού, μελέτης και επίβλεψης κάθε έργου, πάντα με γνώμονα την αισθητική, τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και το σεβασμό προς το περιβάλλον.
H Harbour Architecture Παρέχει Ολοκληρωμένες Λύσεις
Read More
Η Harbour Architecture παρέχει υπηρεσίες Διοίκησης Έργων, Προϋπολογισμού – Κοστολόγησης, καθώς και τη δυνατότητα παρουσίασης της μελέτης σε σειρά ψηφιακών φωτορεαλιστικών απεικονίσεων και βίντεο – ξεναγήσεων στους χώρους του κτιρίου (animation) για την πλήρη κατανόηση του υπό κατασκευή Έργου και των λεπτομερειών του. Ζητήστε Προσφορά

Έργα της Harbour Architecture