Harbour

Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης

Η Harbour Architecture προσφέρει ποιοτικές λύσεις σχεδιασμού, μελέτης και επίβλεψης  κάθε έργου, πάντα με γνώμονα την αισθητική, τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Δημιουργία πλήρους μελέτης με άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης συνιστά η άριστη γνώση του συνόλου της πολεοδομικής νομοθεσίας. Η τελευταία είναι αρκετά περίπλοκη, εκτεταμένη και επικαιροποιείται σε τακτική βάση, επομένως ο μελετητής θα πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις μεταβολές στη νομοθεσία και γενικώς να επικεροποιεί συνεχώς τις γνώσεις του. Τα τελευταία χρόνια δε υπεισέρχονται όλο και περισσότερες προδιαγραφές για τη μελέτη των νέων κτιρίων ή τις επεμβάσεις στα υφιστάμενα (προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα, βιοκλιματικός σχεδιασμός, κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, κ.ο.κ., δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος). Για τους ανωτέρω λόγους η διεπιστημονική προσέγγιση στη φάση της αρχιτεκτονικής μελέτης, αλλά και η συνεργασία των επιμέρους ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην οριστική μελέτη (αρχιτέκτονας, τοπογράφος, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, γεωτεχνικός επιστήμων, γεωπόνος, κ.ο.κ.) αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη δημιουργία μιας πλήρους μελέτης.

Στη Harbour Architecture δίνουμε ιδιαίτερη μέριμνα στη διεπιστημονική προσέγγιση των μελετών. Κατά την εκπόνηση τους ακολουθούμε ευλαβικώς τα ακόλουθα βήματα:

 • Αρχική επικοινωνία – συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο.
  Αρχικά πραγματοποιούμε μία πρώτη συνάντηση με τον πελάτη στο γραφείο μας, κατά την οποία ο πελάτης μπορεί να διατυπώσει ελεύθερα τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει μέσω του έργου. Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται συχνά ως σενάριο κατοίκησης (για κτίρια κατοικιών) ή λειτουργίας του χώρου (για ειδικά κτίρια).
 • Συνάντηση με τον πελάτη στον χώρο – αυτοψία στο οικόπεδο – γεωτεμάχιο. Αφού έχουμε κατανοήσει τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου και τους στόχους τους οποίους έχει θέσει, ακολουθεί η επίσκεψη της ομάδας μας στον χώρο. Κατά την επίσκεψη – αυτοψία η ομάδα μας πραγματοποιεί τις απαραίτητες προμετρήσεις στο γεωτεμάχιο και στον περιβάλλοντα χώρο (αποστάσεις, υψόμετρα). Στη δε περίπτωση ύπαρξης κτισμάτων εντός του οικοπέδου – αγροτεμαχίου πραγματοποιούμε συστηματική αποτύπωση αυτού. Παράλληλα, μέσα από την παρατήρηση και την επιτόπια έρευνα η ομάδα μας αντλεί στοιχεία περί των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, τις ιδιομορφίες του γεωτεμαχίου (ενδεχόμενη ύπαρξη λεπτομερειών, ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών και λοιπών στοιχείων τα οποία ενδεχομένως δεν εμφαίνονται στο υφιστάμενα σχέδια, με την απαιτούμενη ακρίβεια). Στη φάση αυτή είναι ιδιαίτερη σημαντική η παρατήρηση τυχόν λεπτομερειών που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο (προσβάσεις, σημεία με ενδιαφέρουσες οπτικές φυγές, σχέση με τα γειτονικά κτίρια, αποστάσεις, κ.ο.κ.).

Προσθέστε αξία στην περιουσία σας με την υποστήριξη της Harbour Architecture

Εκπόνηση αρχιτεκτονικής προμελέτης

akadimia-platwnos2.jpg

Αφού η ομάδα μας έχει κατανοήσει όλα τα προηγούμενα στοιχεία, προχωρεί στη στοιχειοθέτηση της αρχικής πρότασης, η οποία λαμβάνει υπόψιν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εξής:

 • Τη βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο
 • Τον κατάλληλο προσανατολισμό των επιμέρους χώρων, σύμφωνα με τη λειτουργία τους.
 • Την αξιοποίηση των οπτικών φυγών και των θεάσεων
 • Τη μέγιστη εκμετάλλευση του οικοπέδου
 • Την πλήρη εφαρμογή, αλλά και αξιοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας
 • Τη δημιουργία ενός αισθητικά άρτιου αποτελέσματος
 • Την εξασφάλιση εύκολων προσβάσεων στο κτίσμα από άτομα μειωμένης κινητικότητας
 • Την εφαρμογή των αρχών του περιβαλλοντικού σχεδιασμού (π.χ. ένταξη παθητικών ή και ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, συστήματα ΑΠΕ, κ.ο.κ.).
 • Την αρμονική ένταξη του κτίσματος στο φυσικό και ανθρωπογενές του περιβάλλον.
 • Τη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος στο κτίσμα και στον ελεύθερο χώρο γύρω από αυτό.

Οριστική μελέτη έργου – έκδοση οικοδομικής άδειας

akadimia-platwnos.jpg

Κατόπιν της στοιχειοθέτησης της τελικής πρότασης προχωράμε στην εκπόνηση της οριστικής μελέτης έργου. Κατά το στάδιο αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να εκπονηθεί νέο τοπογραφικό, το οποίο θα απεικονίζει το γεωτεμάχιο με την απαιτούμενη ακρίβεια. Αυτή τη φορά η μελέτη είναι πλήρης, περιλαμβάνοντας κάθε στοιχείο με τις απαραίτητες λεπτομέρειες και ακρίβεια (στατικός φορέας, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπολογισμοί μελέτης, στοιχεία δόμησης, κάλυψης, αερισμός φωτισμός, συμβολισμοί και πίνακες). Εκπονούμε πλήρη σειρά των απαραίτητων αρχιτεκτονικών σχεδίων για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, καθώς και όσων συνεπικουρούν στην κατανόηση της μελέτης. Παράλληλα εκπονείται ο προϋπολογισμός και ο χρονικός προγραμματισμός του έργου, ενώ τα φωτορεαλιστικά σχέδια παρουσιάζονται αυτή τη φορά με κάθε λεπτομέρεια.

Η οριστική μελέτη του έργου υποβάλλεται από την ομάδα μας ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Η έκδοση της τελευταίας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

H Harbour Architecture παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις

Η Harbour Architecture παρέχει υπηρεσίες Διοίκησης Έργων, Προϋπολογισμού – Κοστολόγησης, καθώς και τη δυνατότητα παρουσίασης της μελέτης σε σειρά ψηφιακών φωτορεαλιστικών απεικονίσεων και βίντεο – ξεναγήσεων στους χώρους του κτιρίου (animation)  για την πλήρη κατανόηση του υπό κατασκευή Έργου και των λεπτομερειών του.

 

Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής

  • Για τη σωστή εκτέλεση του έργου πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών θεωρούμε ότι είναι επίσης απαραίτητη η εκπόνηση της λεγόμενης μελέτης εφαρμογής. Η μελέτη εφαρμογής έπεται της οριστικής μελέτης ως απαραίτητο συμπλήρωμα αυτής και αποτελείται από:

   • Τα γενικά κατασκευαστικά σχέδια
   • Τα σχέδια λεπτομερειών

   Τα γενικά κατασκευαστικά σχέδια: Ο αρχιτέκτονας εκπονεί τα γενικά κατασκευαστικά σχέδια των κατόψεων, τομών, όψεων (συνήθως σε κλίμακα 1:50) με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες της κατασκευής και πλήρη περιγραφή αυτής. Σε αυτά εμφαίνονται:

   • Τα διάφορα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν
   • Ο τρόπος διαμόρφωσης και επεξεργασίας των τελικών επιφανειών
   • Πλήρης επίπλωση και εξοπλισμός του χώρου
   • Λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία και ο τρόπος λειτουργίας τους
   • Συμβολισμοί, σημάνσεις και πληροφορίες διαστρωμάτωσης των υλικών
   • Διαστάσεις όλων των στοιχείων, στάθμες και υψόμετρα

   Τα σχέδια λεπτομερειών, η κλίμακα των οποίων ποικίλει (από 1:20 έως και φυσικό μέγεθος 1:1) απεικονίζουν τα διάφορα υλικά και τον τρόπο σύνδεσης μεταξύ τους, καθώς και στοιχεία του έργου τα οποία από τη φύση τους απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην κατασκευή τους (κατώτερο πάτωμα, δώμα, κλίμακες, στηθαία).

   Τα σχέδια λεπτομερειών μας επιτρέπουν να έχουμε μία άρτια κατασκευή, χωρίς λάθη, αστοχίες ή παραλείψεις, ένα αποτέλεσμα άρτιο που αντέχει στον χρόνο. Μας βοηθούν να προλάβουμε και να διαχειριστούμε σωστά τυχόν ευπαθή σημεία της κατασκευής, εξασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και κυρίως την ανθεκτικότητά της. Ο συντονισμός των συνεργείων καθίσταται ευκολότερος και πιο άμεσος, αφού όλη η πληροφορία που χρειάζονται βρίσκεται αποτυπωμένη στα σχέδια.

Επίβλεψη κατασκευής

Το τελευταίο αλλά σημαντικό στάδιο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου δεν είναι άλλο από την παρακολούθηση και την επίβλεψή του. Η ομάδα μας πραγματοποιεί συστηματικά και σε τακτική βάση όλες τις απαραίτητες επιβλέψεις για την ολοκλήρωση του έργου:

 • Επίβλεψη φέροντος οργανισμού
 • Επίβλεψη των μέτρων ασφαλείας
 • Επίβλεψη αρχιτεκτονικών
 • Επίβλεψη εγκαταστάσεων
 • Γενική επίβλεψη έργου
 • Επίβλεψη εργασιών αποπεράτωσης

Σε περίπτωση που χρειαστούν αλλαγές στη μελέτη επισημαίνονται έγκαιρα από τον επιβλέποντα, ενώ ο μελετητής του γραφείου μας προβαίνει σε αναθεώρηση της αρχικής μελέτης. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης και εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον νόμο, ο επιβλέπων πραγματοποιεί αίτημα ελέγχου δόμησης ώστε να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ).

Κατά το στάδιο της επίβλεψης αναλαμβάνουμε κάθε φορά να εξετάσουμε την ποιότητα του αποτελέσματος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σωστή αποπεράτωση του έργου, ώστε να αποφεύγονται οι εκ των υστέρων επεμβάσεις για την   επιδιόρθωση των ενδεχόμενων κατασκευαστικών ατελειών, οι οποίες έχουν πολλαπλάσιο κόστος, οικονομικό και χρονικό.

Πρόσφατα Έργα

Ζητήστε μας Προσφορά

Περιγράψτε μας τις ανάγκες και τον σκοπό της Ανακαίνισης σας, και τις απαραίτητες λεπτομέρεις και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος.

Ζητήστε Προσφορά

Ρωτήστε μας σχετικά με την Ανακαίνιση σας

  Ζητήστε προσφορά για την ανακαίνιση του χώρου σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα κάποιος εκπρόσωπός μας:

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

   Χρήση (*)

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (*)

   Επισύναψη αρχείων (φωτογραφίες - σχέδια) - (προαιρετικό)
   Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 1 ΜΒ
   Μπορείτε να μας αποστείλετε μεγαλύτερα αρχεία στο: info@harbour.gr


   Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης

   Η Harbour Architecture προσφέρει ποιοτικές λύσεις σχεδιασμού, μελέτης και επίβλεψης κάθε έργου, πάντα με γνώμονα την αισθητική, τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

   Διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη του χώρου

   Στη Harbour Architecture δίνουμε ιδιαίτερη μέριμνα στη διεπιστημονική προσέγγιση των μελετών. Κατά την εκπόνηση τους ακολουθούμε ευλαβικώς τα ακόλουθα βήματα:

   • Αρχική επικοινωνία – συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο.
    Αρχικά πραγματοποιούμε μία πρώτη συνάντηση με τον πελάτη στο γραφείο μας, κατά την οποία ο πελάτης μπορεί να διατυπώσει ελεύθερα τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει μέσω του έργου. Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται συχνά ως σενάριο κατοίκησης (για κτίρια κατοικιών) ή λειτουργίας του χώρου (για ειδικά κτίρια).
   • Συνάντηση με τον πελάτη στον χώρο – αυτοψία στο οικόπεδο – γεωτεμάχιο. Αφού έχουμε κατανοήσει τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου και τους στόχους τους οποίους έχει θέσει, ακολουθεί η επίσκεψη της ομάδας μας στον χώρο. Κατά την επίσκεψη – αυτοψία η ομάδα μας πραγματοποιεί τις απαραίτητες προμετρήσεις στο γεωτεμάχιο και στον περιβάλλοντα χώρο (αποστάσεις, υψόμετρα). Στη δε περίπτωση ύπαρξης κτισμάτων εντός του οικοπέδου – αγροτεμαχίου πραγματοποιούμε συστηματική αποτύπωση αυτού. Παράλληλα, μέσα από την παρατήρηση και την επιτόπια έρευνα η ομάδα μας αντλεί στοιχεία περί των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, τις ιδιομορφίες του γεωτεμαχίου (ενδεχόμενη ύπαρξη λεπτομερειών, ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών και λοιπών στοιχείων τα οποία ενδεχομένως δεν εμφαίνονται στο υφιστάμενα σχέδια, με την απαιτούμενη ακρίβεια). Στη φάση αυτή είναι ιδιαίτερη σημαντική η παρατήρηση τυχόν λεπτομερειών που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο (προσβάσεις, σημεία με ενδιαφέρουσες οπτικές φυγές, σχέση με τα γειτονικά κτίρια, αποστάσεις, κ.ο.κ.).

   Δημιουργία Πλήρους Μελέτης με άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας

   Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης συνιστά η άριστη γνώση του συνόλου της πολεοδομικής νομοθεσίας. Η τελευταία είναι αρκετά περίπλοκη, εκτεταμένη και επικαιροποιείται σε τακτική βάση, επομένως ο μελετητής θα πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς τις μεταβολές στη νομοθεσία και γενικώς να επικεροποιεί συνεχώς τις γνώσεις του. Τα τελευταία χρόνια δε υπεισέρχονται όλο και περισσότερες προδιαγραφές για τη μελέτη των νέων κτιρίων ή τις επεμβάσεις στα υφιστάμενα (προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα, βιοκλιματικός σχεδιασμός, κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, κ.ο.κ., δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος). Για τους ανωτέρω λόγους η διεπιστημονική προσέγγιση στη φάση της αρχιτεκτονικής μελέτης, αλλά και η συνεργασία των επιμέρους ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην οριστική μελέτη (αρχιτέκτονας, τοπογράφος, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, γεωτεχνικός επιστήμων, γεωπόνος, κ.ο.κ.) αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη δημιουργία μιας πλήρους μελέτης.

   Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Προμελέτης