Harbour

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω

Στη Harbour Architecture ελέγχουμε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις ένταξης στο Εξοικονομώ – Ανακαινίζω και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία που απαιτείται για τη συμμετοχή σε αυτό.

Εξοικονομώ - Αυτονομώ | Harbour - Epameinondas Kapetanakis

Το νέο Εξοικονομώ - Ανακαινίζω

Το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Ανακαινίζω  έρχεται να συμπληρώσει τους προκατόχους του (Εξοικονόμηση κατ’ οίκον Ι και ΙΙ, Εξοικονομώ – Αυτονομώ), προσαρμοζόμενο στις νέες συνθήκες. Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται μία ειδική προσαύξηση της επιδότησης των νοικοκυριών, στην όλη προσπάθεια αντιμετώπισης της νόσου Covid-19. Παράλληλα, με γνώμονα τη δίκαιη μετάβαση στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, οι λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας πριμοδοτούνται με ένα επιπλέον ποσοστό επιδότησης. Ειδικότερα δε για τις ιδιοκτησίες που εντάσσονται στις δύο χαμηλότερες ενεργειακές κατηγορίες, Ζ και Η, παρέχονται επιπλέον κίνητρα. Παρέχεται επιπρόσθετη επιδότηση (+ 10%), υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται αναβάθμιση τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β΄.

Προσθέστε αξία στηνπεριουσία σας με την υποστήριξη της Harbour Architecture

Επιλέξιμες παρεμβάσεις του νέου Εξοικονομώ - Ανακαινίζω;

έξυπνο σπίτι

Στο πρόγραμμα εντάσσεται η επιδότηση των ακόλουθων παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Θερμομόνωση κελύφους
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης και αερισμού
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
 • Εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα
 • Διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας
 • Βελτίωση ανελκυστήρα
 • Εγκατάσταση αποδοτικότερου συστήματος φωτισμού
 • Αξιοποίηση των έξυπνων συστημάτων (smart home)

Είναι το ακίνητο μου επιλέξιμο για το Εξοικονομώ - Ανακαινίζω;

Έξυπνο Κτίριο

Για να είναι μία κατοικία επιλέξιμη, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι νομίμως υφιστάμενη
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Να έχει κριθεί από ενεργειακό επιθεωρητή σε κατηγορία Γ΄ ή χαμηλότερη

Για την απόδειξη της νομιμότητας της κατοικίας προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, καθώς και όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια και τις τυχόν νομιμοποιήσεις.

Ο ενδιαφερόμενος έχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα υπαγωγής πολλών αιτήσεων, μία για κάθε κατοικία.

H Harbour Architecture παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις

Στη Harbour Architecture προβαίνουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξή της κατοικίας σας στο Εξοικονομώ – Ανακαινίζω.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε τα εξής:

  • Ελέγχουμε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα
  • Προβαίνουμε σε επιτόπια αυτοψία για τον έλεγχο της νομιμότητας της κατοικίας
  • Αποτύπωση και Φωτογραφική τεκμηρίωση της κατοικίας, όπου κρίνεται απαραίτητο
  • Τακτοποίηση τυχόν αυθαιρεσιών ή πολεοδομικών εκκρεμοτήτων, ώστε να καταστεί η κατοικία σας νόμιμη
  • Προετοιμάζουμε τον φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
  • Έκδοση των απαιτούμενων Πιστοποιητικών Ενεργειακής απόδοσης, με όλα τα προβλεπόμενα σε αυτά στοιχεία
  • Έκδοση των εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας και λοιπών πολεοδομικών εγκρίσεων, όπου απαιτείται
  • Συστάσεις για μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης
  • Προμέτρηση και έλεγχος προδιαγραφών υλικών
  • Επικοινωνία με τους προμηθευτές
  • Σύνταξη του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων
  • Υποβολή της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα
  • Επίβλεψη και οργάνωση του εργοταξίου και των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης
  • Επικοινωνούμε μαζί σας και σας παρέχουμε τακτική ενημέρωση για την πορεία της αίτησης καθώς και την όλη διαδικασία υλοποίησης των παρεμβάσεων

Νέο Εξοικονομώ - Ανακαινίζω - Νέες δυνατότητες

Οριστική Μελέτη

Στα πλαίσια της εναρμόνισης με τους στόχους του ΕΣΕΚ, περισσότεροι πολίτες θα μπορούν πλέον να ενταχθούν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ. Οι διαδικασίες για την ένταξη γίνονται απλούστερες και κινητοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια χρηματοδότησης. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός δαπανών είναι πλέον διπλάσιος σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, της τάξης των 50.000 ευρώ (80.000 σε περίπτωση πολυκατοικίας τύπου Β). Μεγαλύτερο όμως είναι και το ποσοστό επιχορήγησης που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι, αφού σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει το 85-95%.

Ο ενδιαφερόμενος έχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα υπαγωγής πολλών αιτήσεων, μία για κάθε κατοικία.

 

Προβλέπονται δύο αιτήσεις για πολυκατοικίες, Α και Β. Στην αίτηση τύπου Α περιλαμβάνονται οι αιτήσεις που αφορούν εργασίες τόσο στους κοινόχρηστους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους της πολυκατοικίας. Οι αιτήσεις τύπου Β΄ αφορούν τις εργασίες που γίνονται αποκλειστικά για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας.

Πρόσφατα Έργα

Ζητήστε μας Προσφορά

Περιγράψτε μας τις ανάγκες και τον σκοπό της Ανακαίνισης σας, και τις απαραίτητες λεπτομέρεις και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος.

Ζητήστε Προσφορά

Ρωτήστε μας σχετικά με την Ανακαίνιση σας

  Ζητήστε προσφορά για την ανακαίνιση του χώρου σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα κάποιος εκπρόσωπός μας:

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

   Χρήση (*)

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (*)

   Επισύναψη αρχείων (φωτογραφίες - σχέδια) - (προαιρετικό)
   Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 1 ΜΒ
   Μπορείτε να μας αποστείλετε μεγαλύτερα αρχεία στο: info@harbour.gr