Harbour

WESHAPEMEANINGFULSPACE

Έκδοση οικοδομικής άδειας

Η Harbour Architecture, αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος τη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικής Άδειας, Αδειών Μικρής Κλίμακας και Άδειών Καταστημάτων. Προετοιμάζουμε και επιμελούμαστε των δικαιολογητικών και των φακέλων και διεκπεραιώνουμε τη διαδικάσία.

Κάνουμε τις διαδικασίες απλές

Οικοδομική άδεια είναι η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών για την υλοποίηση μιας μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί με το ισχύον οικοδομικό – πολεοδομικό νομικό πλαίσιο (Ν. 4495/2017 – Άρθρο 28).

Για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις – σύμφωνα με το τρέχον θεσμικό πλαίσιο – η έκδοση οικοδομικής άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας – ΕΕΔΜΚ.

Σε μικρής κλίμακας εσωτερικές διαρρυθμίσεις, που δεν πραγματοποιούνται καθαιρέσεις και μεταβολές στις ηλεκτρολογικέςμηχανολογικές εγκαταστάσεις και δεν απαιτείται Έκδοση Άδειας η Harbourβρίσκεται δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει και να εκπονήσει για εσάς τα απαιτούμενα Σχέδια.

Για την λειτουργία ενός καταστήματος, υπάρχοντος ή νέου, παράλληλα με την Ανακαίνιση απαιτείται η Έκδοση Άδειας Λειτουργίας. Η Harbour αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία αυτή.

Οικοδομική άδεια

Η αίτηση για Έκδοση Οικοδομικής Άδειας υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον μελετητή ή/και τον επιβλέπων μηχανικό μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ). Μαζί με την Αίτηση Έγκρισης Δόμησης υποβάλλονται οι Μελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, ακολουθεί η Έκδοση της Άδειας μέσω του συστήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται υποβολή της αίτησης προς έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ).

Οικοδομική άδεια απαιτείται και για την κατεδάφιση παλαιών – συνήθως – κατασκευών, για την οποία ο νόμος δίνει και κίνητρα, με στόχο να δημιουργούνται κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Άδεια μικρής κλίμακας

Όση λεπτομέρεια και αν αποτυπώνεται σε 2d σχέδια δεν είναι αρκετή για την οπτική αντίληψη και την σχηματοποίηση του τελικού αποτελέσματος ενός Έργου που δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Στα 3d σχέδια αποτυπώνονται και εφαρμόζονται ρεαλιστικά όλες οι λεπτομέρειες τα υλικά ο φωτισμός, η επίπλωση. οι τόνοι οι υφές, οι διατάξεις κ.ο.κ του Έργου, παράγοντας ολοκληρωμένα και πιστά αποτελέσματα εικόνας των προς απεικόνιση συνόλων,  αποτυπώνοντας την ιδέα του Έργου σε Σχέδιο.

Στο blog της ιστοσελίδας μας, μας μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το κάθε στάδιο της φωτορεαλιστικής απεικόνισης.

Άδειες καταστημάτων

Η αποτύπωση μιας Ιδέας σε Σχέδιο είναι το πρώτο βήμα για την κατανόηση των αναγκών και των λεπτομερειών του, ωστόσο κάποιες πτυχές του δεν είναι εμφανείς σε 2d ή 3d Σχέδια. Η πλήρης κατανόηση και αντίληψη του υπό κατασκευή ή προς ανακαίνιση Έργου παρέχεται μέσω Βιντεοξεναγήσεων. Μέσω της παραγωγής του βίντεο πραγματοποιείται μια ψηφιακή περίηγηση στον χώρο όπως πρόκειται να κατασκευαστεί ή διαμορφωθεί. Το Βίντεο προσφέρει στον θεατή την αίσθηση του χώρου και την προβολή των λεπτομερειών του Έργου εν κινήσει. Με τον τρόπο αυτό φωτίζονται όλες οι πτυχές του και η οπτική του τελικού αποτελέσματος γίνεται ορατή και κατανοητή. Για ακόμα καλύτερη κατανόηση του τελικού αποτελέσματος η Εταιρεία μας κατασκευάσει Μοντέλο Αρχιτεκτονικού Προπλάσματος (Αρχιτεκτονική Μακέτα)

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Σε συνδυασμό με τον σκοπό και τις ανάγκες της Ανακαίνισης, συνυπολογίζουμε τη σχέση κόστους – οφέλους  των επιμέρους δράσεων.

Μέσα από μια σειρά προτάσεων και σε συνεννόηση με τον πελάτη, αναζητούμε τη βέλτιστη λύση, η οποία ταιριάζει μοναδικά στο κάθε Ακίνητο.

Μέσω της Ανακαίνισης προσθέτουμε αξία, καθώς δημιουργούμε πιο λειτουργικούς και ελκυστικότερους χώρους.

Ζητήστε τώρα προσφορά

Στη Harbour, αναλαμβάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος τη διαδικασία Έκδοσης της Ηλεκτρονικής Οικοδομικής Άδειας, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων της. Επιπλέον, με πίστη στο όραμα και τις αξίες μας προσφέρουμε εξατομικευμένες  υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στην κάθε περίπτωση.

Ζητήστε προσφορά και θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα κάποιος εκπρόσωπός μας:

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (*)

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (*)

  EMAIL (*)

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

  ΕΙΔΟΣ (*)

  ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (*)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (*)

  ΕΩΣ 0,40,4 - 0,80,8 – 1,21,2 - 1,61,6 - 2,0> 2,0ΑΛΛΟΣ

  ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (*)

  ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

  ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (*)

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (*)


  Ζητήστε προσφορά για την άδεια που θέλετε να εκδώσουμε και θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα κάποιος εκπρόσωπός μας:

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (*)

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (*)

   EMAIL (*)

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

   ΕΙΔΟΣ (*)

   ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (*)

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (*)

   ΕΩΣ 0,40,4 - 0,80,8 – 1,21,2 - 1,61,6 - 2,0> 2,0ΑΛΛΟΣ

   ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (*)

   ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

   ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (*)

   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (*)