Harbour

 
WESHAPEMEANINGFULSPACE

Αποστολή - Όραμα

Στην Harbour, η αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων Κτιρίων και στη δημιουργία νέων Κτιρίων  εκπονώντας λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στοχεύουμε στην προσθήκη αξίας

Χρησιμοποιώντας τα διδάγματα της Τέχνης και της Επιστήμης και παρακολουθώντας διαρκώς τις νέες τάσεις στην Αρχιτεκτονική, στοχεύουμε να προσθέτουμε αξία στα υφιστάμενα ακίνητα των πελατών μας, αξιοποιώντας τους χώρους και αναβαθμίζοντας τη λειτουργικότητα των κτηρίων σύμφωνα με τη χρήση τους.

Μελετώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε ακινήτου και αναζητώντας τις βέλτιστες λύσεις αξιοποίησης του, επιδιώκουμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο το Ρίσκο των Επενδυτών, αξιολογώντας Τεχνικά και Οικονομικά το Επενδυτικό τους πλάνο.

Κάθε Έργο για εμάς είναι μια πρόκληση και στόχος μας είναι η επίλυση ακόμα και των πιο απαιτητικών κατασκευαστικών ζητημάτων.

 

Συγκριτικό πλεονέκτημα

Η κουλτούρα της  Εταιρείας μας είναι προσανατολισμένη στην Αριστεία, την συνεχή επιστημονική ανάπτυξη των στελεχών μας και την Καινοτομία, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις προς όφελος των πελατών και των συνεργατών μας.

Στην Harbour, συνδυάζουμε τη γνώση διακριτών επιστημονικών πεδίων – την Αρχιτεκτονική, τις Επιστήμες του Περιβάλλοντος και την Οικονομική Επιστήμη – προκειμένου να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες και στις απαιτήσεις κάθε Έργου ξεχωριστά. Μέσω της διεπιστημονικής αυτής προσέγγισης επιδιώκουμε να οδηγούμαστε κάθε φορά στη βέλτιστη λύση από άποψη: αισθητικής, λειτουργικότητας, οικονομίας και βιωσιμότητας.

Ο συνδυασμός της Επιστημονικής Κατάρτισης και της εμπειρίας σαράντα ετών στα Τεχνικά Έργα, αποτελεί το δυνατό μας σημείο και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, μέσω του οποίου εγγυόμαστε τη παροχή αξιόλογων λύσεων για οποιαδήποτε ανάγκη.

Όραμα - Φιλοσοφία​

Στην Harbour, το Όραμά μας είναι να είμαστε ο ηγέτης στην παροχή κορυφαίων και καινοτόμων Αρχιτεκτονικών λύσεων και στην παροχή Αξιόπιστων Αναλύσεων σε Επενδυτικά Σχέδια επί Ακινήτων.

Εργαζόμαστε κάθε μέρα για να δημιουργήσουμε ένα ωραιότερο περιβάλλον, μια ωραιότερη πόλη, μια ωραιότερη γειτονιά, ένα καλύτερο  μέλλον. Δίνουμε την ίδια σημασία, έμφαση και προσοχή, τόσο στη μεγάλη κλίμακα της πόλης, όσο και στις λεπτομέρειες – μικρότερες κλίμακες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (εσωτερικοί χώροι, επίπλωση – διακόσμηση).

Βοηθάμε τους ανθρώπους, αφενός να αισθάνονται ευχάριστα στο χώρο τους και, αφετέρου, να νοιώθουν ασφάλεια και σιγουριά για την επένδυση και την περιουσία τους.

Θα εμπνέουμε τον κόσμο να προβαίνει σε καθημερινές μικρές πράξεις οι οποίες όλες μαζί μπορούν να οδηγήσουν τις ζωές μας σε ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση και στην αειφορία.

Η αειφορία (sustainability) αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη δια της καλύτερης αξιοποίησης των φυσικών πόρων, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι δεν θίγεται και το δικαίωμα των επερχόμενων γενεών να καλύψουν ισοδύναμα τις δικές τους ανάγκες.

Αναπτύσσουμε νέους τρόπους προσέγγισης των τεχνικών έργων

Ακολουθώντας τα προστάγματα της Τέχνης και της Επιστήμης και με γνώμονα την Καινοτομία θα αναπτύσσουμε νέους τρόπους προσέγγισης των Τεχνικών Έργων και μέσω της Επιχειρηματικής μας Δραστηριότητας θα παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες κάθε Ιδιοκτήτη Ακινήτου και υποψήφιου Επενδυτή καθώς και στους συνεργάτες μας, Μηχανικούς και Κατασκευαστές, προσθέτοντας αξία μέσω των υπηρεσιών μας στη περιουσία ή την επένδυση τους μετριάζοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις της οικιστικής ανάπτυξής στο περιβάλλον.

Οι Αξίες μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ασφάλεια την ακεραιότητα, την αριστεία. και την προσήλωση στις ανάγκες του πελάτη, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι προσδοκίες του.

Μάθετε περισσότερα για εμάς στην σελίδα ¨Ποιοι Είμαστε¨