Harbour

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Η 3D ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ συνίσταται στην πιστή τρισδιάστατη αναπαράσταση των κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειμένων δια της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων, με τέτοιον τρόπο ώστε τα προς απεικόνιση στοιχεία να προσομοιάζουν με την πραγματικότητα.


Ακολουθήστε τη Harbour Architecture στα Social Media:


Η 3d φωτορεαλιστική απεικόνιση αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του προοπτικού σχεδίου, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή των κανόνων της γεωμετρικής οπτικής για τη φυσική σχεδίαση του χώρου από τον αρχιτέκτονα, δια χειρός. Με την ταχύτατη ανάπτυξη όμως των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατέστη εφικτή η 3d αναπαράσταση του χώρου, με πολύ μεγαλύτερη πιστότητα και σε πολύ μικρότερο χρόνο από ότι ήταν παραδοσιακά εφικτό.

σαλόνι

Αυτή η τεχνολογική καινοτομία εξώθησε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καθώς μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη και κυρίως σωστή εικόνα περί του έργου, προτού αυτό υλοποιηθεί. Στην φωτορεαλιστική απεικόνιση τα σχέδια γίνονται «ζωντανά, επιτρέποντας στον τελικό αποδέκτη  να αισθάνεται σαν να βρίσκεται ο ίδιος μέσα στον χώρο!

Η δυναμική της οφείλεται συν τοις άλλοις στο γεγονός ότι επιτρέπει την αναπαράσταση κάθε λεπτομέρειας που προτείνει ο αρχιτέκτονας και, μάλιστα, με δυνητικά με σχεδόν απόλυτη ακρίβεια, κάτι το οποίο είναι αδύνατον στις παραδοσιακές ορθογραφικές προβολές (κατόψεις, όψεις, τομές). Δια της φωτορεαλιστικής απεικόνισης, ο ενδιαφερόμενος έχει σαφή εικόνα των στοιχείων του χώρου, τον οποίο πολλές φορές αδυνατεί να τα κατανοήσει μέσα από τα κλασικά 2d σχέδια. Αυτό συμβαίνει διότι η χρησιμοποιούμενη σε αυτά σχεδιαστική γλώσσα είναι οικεία μόνο στους ειδικούς.

Μέσω της φωτορεαλιστικής απεικόνισης είναι δυνατή η παροχή πολλαπλών πληροφοριών για το υπό κατασκευή έργο: Όχι μόνο για το πώς θα διαταχθούν και θα επιμεριστούν οι διάφοροι χώροι του κτιρίου ή θα τοποθετηθούν τα έπιπλα· είναι δε δυνατή η κατανόηση και η λήψη δεδομένων γύρω από τα υλικά, τα χρώματα, τις υφές των δομικών ή μη στοιχείων του έργου, καθώς και των επίπλων και των λοιπών αντικειμένων του χώρου. Επιπροσθέτως, καθίσταται εμφανής η ατμόσφαιρα που αποπνέει ο χώρος – πράγμα στο οποίο συνεπικουρεί η Τρίτη διάσταση – γίνεται εμφανής η σχέση εξωτερικού – εσωτερικού και εν γένει η ποιότητα του χώρου.

H Harbour Architecture θα σας προτείνει τρόπους για την αναβάθμιση της αξίας της ακίνητης περιουσίας σας

Ο φωτορεαλισμός σήμερα έχει τέτοιες δυνατότητες, που τα προς απεικόνιση στοιχεία συγχέονται έντονα με την πραγματικότητα: Οπτικές ιδιότητες των αντικειμένων όπως υφές, χρώμα, αντανακλάσεις, διάθλαση, διαφάνεια, ημιδιαφάνεια (translucency), εκπεμπτικότητα (emissivity) κ.α. μπορούν να αναπαρασταθούν πειστικά από τα σύγχρονα λογισμικά φωτοαπόδοσης (rendering).

Γιατί η φωτορεαλιστική απεικόνιση είναι απαραίτητη;

Η 3d φωτορεαλιστική απεικόνιση κατά την άποψή μας δεν έχει απλώς επικουρικό ρόλο, αλλά αντιθέτως είναι απαραίτητη, για τους εξής λόγους:

 • Παρέχει πλήρη εικόνα περί αυτού που πρόκειται να κατασκευαστεί

Μέσω της φωτορεαλιστικής απεικόνισης μπορείτε να δείτε, επί παραδείγματι, το αποτέλεσμα της ανακαίνισης προτού αυτή γίνει. Ο υποψήφιος αγοραστής ή επενδυτής μπορεί να έχει αίσθηση της μορφής του ακινήτου πριν οι εργασίες κατασκευής πραγματοποιηθούν.

 • πρόληψης λαθών στο στάδιο της κατασκευής, δυνατότητα διορθώσεων – βελτιώσεων

Σκεφτείτε πόσα λάθη ή τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής με βαρύτατες συνέπειες στο κόστος θα είχαν αποφευχθεί αν διετίθετο ως οδηγός ένα σωστό τριασδιάστατο σχέδιο.

 • Ευκολία στην κοστολόγηση

Στην φωτορεαλιστική απεικόνιση κάθε στοιχείο του έργου σχεδιάζεται όπως ακριβώς θα κατασκευαστεί. Αυτό μας βοηθά να υπολογίσουμε με ευκολία πόσα και ποια υλικά θα χρειαστούμε, ώστε να υπολογίσουμε το τελικό κόστος του έργου.

 • Σωστή εφαρμογή της μελέτης

Στο στάδιο της κατασκευής τα τεχνικά συνεργεία έχουν καλύτερη εικόνα αυτού που πρόκειται να κατασκευάσουν. Παράλληλα, μπορεί να οργανωθεί καλύτερα η ροή των εργασιών, μιας και είναι ευκολότερο να σκεφτείς τα βήματα για να φτιάξεις κάτι, όταν το βλέπεις ολοκληρωμένο.

Στη Harbour Architecture αναλαμβάνουμε την τρισδιάστατη απεικόνιση έργων οποιασδήποτε πολυπλοκότητας, προτείνοντας έξυπνες λύσεις σχεδιασμού καθώς και υλικά και τεχνικές φιλικά προς το περιβάλλον.

Στη Harbour Architecture αναλαμβάνουμε τη φωτορεαλιστική κτιρίων και τεχνικών έργων, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Για την εκπόνηση των φωτοεαλιστικών απεικονίσεων ακολουθούμε τα εξής στάδια:

 • Παραλαβή των διαθέσιμων 2D σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές) από τον ενδιαφερόμενο, τα οποία θα αποτελέσουν το υπόβαθρο του τρισδιάστατου μοντέλου
 • Στην περίπτωση που τα σχέδια του έργου δεν είναι διαθέσιμα, πραγματοποιούμε συστηματική αποτύπωση των χώρων, εργασία που είναι καλό να γίνεται ούτως ή άλλως, ώστε να έχουμε ένα σωστό υπόβαθρο
 • Σε κτίρια ή χώρους προς ανακαίνιση, αυτοψία του χώρου και φωτογράφιση των του, αφενός μεν να έχουμε πλήρη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, αφετέρου δε να μπορούμε να αναπαραστήσουμε σωστά στο επόμενο στάδιο τα διάφορα υλικά. Η αυτοψία επίσης βοηθάει στο να ανακαλύψουμε τυχόν κατασκευαστικές αστοχίες και ατέλειες στην κατασκευή, τις οποίες σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν στη δημιουργία των σχεδίων
 • Τρισδιάστατη μοντελοποίηση των δομικών στοιχείων του κτιρίου
 • Σχεδιασμός του εξωτερικού περιβάλλοντος (γειτονικά κτίρια, δρόμοι, φυσικό περιβάλλον, κ.ο.κ)
 • Μοντελοποίηση των επίπλων και των λοιπών αντικειμένων, σταθερών και μητα οποία συνθέτουν τον χώρο (έπιπλα σταθερά και κινητά, φωτιστικά, ηλεκτρικές συσκευές, κ.α.)
 • Προσθήκη των διακοσμητικών αντικειμένων, τα οποία βοηθούν περαιτέρω να ώστε να έχουμε για τον χώρο την αίσθηση της κλίμακας, καθώς με αυτά αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις διαστάσεις του χώρου
 • Εφαρμογή υλικών, πιστών στην πραγματικότητα, στην 3d γεωμετρία, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που ελήφθησαν στο στάδιο της αυτοψίας
 • Αναπαράσταση του φωτισμού στον χώρο, φυσικού και τεχνικού, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 • Στήσιμο των οπτικών γωνιών (κάμερες) με κατάλληλες προσαρμογές, με τέτοιον τρόπο ώστε να φαίνεται ο χώρος συνολικά και να αναδεικνύονται τα θετικά του στοιχεία
 • Παραγωγή δοκιμαστικών λήψεων (renders) προκειμένου να ελεγχθούν τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν στα προηγούμενα στάδια ήτοι: η ποιότητα του φωτισμού, η πιστότητα των υλικών, η πληρότητα και η σαφήνεια της οπτικής, κ.ο.κ. Εν συνεχεία πραγματοποιούμε τις απαραίτητες διορθώσεις και επαναλαμβάνουμε τη διαδικάσία μέχρις ότου καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα
 • Αφού στο προηγούμενο στάδιο διαπιστώσουμε ότι όλες οι παράμετροι έχουν ρυθμιστεί σωστά, είμαστε έτοιμοι να παράγουμε τις τελικές λήψεις υψηλής ανάλυσης, στις απαραίτητες για τη χρήση τους διαστάσεις (π.χ. αν οι εικόνες χρησιμοποιηθούν στο διαδίκτυο έχουν άλλες προδιαγραφές σε σχέση με αυτές που θα εκτυπωθούν σε μέγεθος αφίσας)
 • Τέλος, προαιρετικά: Εκπόνηση όλων των απαραίτητων συμπληρωματικών κατασκευαστικών σχεδίων (με διαστάσεις) ώστε η κατασκευή στα τεχνικά συνεργεία να γίνει πλήρως κατανοητή και η μελέτη εύκολα εφαρμόσιμη.