Harbour

COVID-19: ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ;

Ολόκληρος ο πλανήτης αναμένει με ανυπομονησία την ανάσχεση της πανδημίας από την επιστημονική κοινότητα και την πολιτεία. Ο COVID-19 αναμφίβολα έχει προκαλέσει συνθήκες υγειονομικής κρίσης παγκοσμίως. Τα αποτελέσματα της κρίσης αυτής τα βιώνουμε έντονα και στην εγχώρια αγορά ακινήτων, η οποία πριν το ξέσπασμα της πανδημίας διερχόταν από μια περίοδο πρωτοφανούς ανάπτυξης.


Ακολουθήστε τη Harbour Architecture στα Social Media:


Η περίοδος ανάπτυξης της τελευταίας διετίας

Στην Ελληνική αγορά ακινήτων την τελευταία διετία καταγράφηκε μια εντυπωσιακή άνθηση. Αυτό, δεν μεταφράζεται απλά στην αύξηση των τιμών των ακινήτων. Αξιοσημείωτη και ανοδική ήταν η πορεία  του συνολικού αριθμού των συμβολαιογραφικών πράξεων και των  πράξεων οικοδομικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη επήλθε μετά από μια περίοδο παρατεταμένης υφεσιακής περιόδου.

COVID-19: Ευκαιρία για ανακαίνιση

Η περίοδος Covid-19 θα ολοκληρώσει των κύκλο της και θα ακολουθήσει η ανάκαμψη

Σε κάθε οικονομικό κύκλο την περίοδο της κρίσης ακολουθεί η περίοδος ανάκαμψης. Έτσι και στην ελληνική αγορά μετά την περίοδο της βαθιάς ύφεσης, ακολούθησε η περίοδος ανάπτυξης για να καταλήξει σε ανοδική πορεία. Όπως και κάθε οικονομικός κύκλος, έτσι και αυτός που διανύουμε θα ολοκληρωθεί και η οικονομία θα εισέλθει ξανά σε τροχιά ανάπτυξης. Η ακίνητη περιουσία είναι κι αυτή κυκλική βιομηχανία· ακολουθεί τους δικούς της  οικονομικούς κύκλους, διανύοντας περιόδους ανάκαμψης, ανόδου και ύφεσης.

Η προσφορά ανταποκρίνεται με χρονική υστέρηση στις ανάγκες της ζήτησης κατά τις περιόδους ανάπτυξης

Κατά τη διάρκεια των περιόδων οικονομικής ανάπτυξης, η ζήτηση για αγορά ακινήτου αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Η αύξηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της προσφοράς ακινήτων. Ωστόσο, παρατηρείται το φαινόμενο η προσφορά να ανταποκρίνεται με χρονική υστέρηση στις ανάγκες της ζήτησης. Ως επακόλουθο, η προσφορά να συνεχίζει να αυξάνεται, ακόμα και όταν η ζήτηση έχει αρχίσει να επιβραδύνεται.

Η κρίση γεννά ευκαιρίες

Έτσι, και στην παρούσα κρίση θα πρέπει να αναζητούμε τις λύσεις που θα δημιουργήσουν τις συνθήκες της επόμενης ευκαιρίας. Ουσιαστικά, οι πωλητές και οι εκμισθωτές ακινήτων θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις της αυξημένης ζήτησης η οποία θα προκύψει στην επόμενη περίοδο ανάπτυξης.

Πως μπορώ να προετοιμαστώ για την επόμενη περίοδο ανάπτυξης;

Ο ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να είναι σίγουρος πως στην περίοδο ανάπτυξης το ακίνητο του δυνητικά θα μπορεί να πουληθεί ή να μισθωθεί στη μέγιστη τιμή του. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει το ακίνητο να καλύπτει πλήρως κάθε παράμετρο που είναι δυνατόν να του προσθέσει αξία.

H Harbour Architecture θα σας προτείνει τρόπους για την αναβάθμιση της αξίας της ακίνητης περιουσίας σας

Ποιες παράμετροι προσθέτουν αξία σε ένα ακίνητο;

Γενικά οι παράμετροι που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες:

  • Γενικές παράμετροι: Η γεωγραφική θέση, η οικιστική πυκνότητα της περιοχής, η οργάνωση του δικτύου μεταφορών, η περιβαλλοντική επιβάρυνση, το αστικό πράσινο κ.ο.κ.
  • Ειδικές παράμετροι: Το μέγεθος της ιδιοκτησίας, η παλαιότητα, η κατάσταση (βαθμός συντήρησης), η ποιότητα των υλικών, το είδος της θέρμανσης, ο προσανατολισμός του κτιρίου, η ύπαρξη θέσης στάθμευσης ή αποθήκης, η ύπαρξη ή μη αυθαιρεσιών στο ακίνητο, η ενεργειακή του κατηγορία, κ.ο.κ.

Πως μπορώ να αυξήσω την αξία του ακινήτου μου;

Είναι προφανές πως από τις ως άνω δύο κατηγορίες παραμέτρων μπορούμε να επέμβουμε –  προκειμένου να αυξήσουμε την αξία του ακινήτου μας – μόνο στις ειδικές παραμέτρους. Τις παραμέτρους δηλαδή που αφορούν το ακίνητο ως κατασκευή, όπως επί παραδείγματι: ο αριθμός δωματίων, το έτος ανακαίνισης, το σύγχρονο σύστημα θέρμανσης, η ενεργειακή του κλάση κ.ο.κ.

Συνεπώς, μπορούμε να αυξήσουμε την αξία ενός ακινήτου, αν επέμβουμε σε κάθε μία παράμετρο ξεχωριστά, αναβαθμίζοντας το κάθε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό: π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση της ιδιοκτησίας, αντικατάσταση φθαρμένων υλικών με νέα (αντικατάσταση δαπέδου), αναδιάταξη χώρων ώστε να δημιουργηθούν νέοι πιο λειτουργικοί, βελτίωση υποδομών του κτιρίου, κ.ο.κ. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν φυσικά δια της ανακαίνισης, η οποία, όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλα άρθρα μας, προσθέτει αξία στις ιδιοκτησίες.

Εν κατακλείδι, περίοδος που διανύουμε είναι ευκαιρία για ανακαίνιση καθώς, με μία μερική ή ριζική ανακαίνιση του ακινήτου είναι δυνατόν να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο, την κατάλληλη στιγμή.

Απευθυνθείτε στη Harbour Architecture για ολοκληρωμένες προτάσεις ανακαίνισης ώστε να είστε έτοιμοι για την «επόμενη μέρα».

Ευκαιρία για ανακαίνιση: Η περίοδος Covid-19 είναι ευκαιρία για να σκεφτούμε την ανακαίνιση του ακινήτου μας

Η περίοδος του lockdown, στην οποία περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας εντός των κατοικιών μας, είναι θα λέγαμε μία ευκαιρία. Ευκαιρία να σκεφτούμε τρόπους και προοπτικές μέσω των οποίων θα αυξήσουμε την αξία της περιουσίας μας. Έτσι ώστε στην περίοδο που θα ακολουθήσει να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το ακίνητό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.