Harbour

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο βιομηχανικός σχεδιασμός ή σχεδιασμός αντικειμένων ή σχεδιασμός προϊόντων αναφέρεται στη σχεδίαση οποιωνδήποτε αντικειμένων που προορίζονται για μαζική κυρίως κατασκευή ή παραγωγή, τα οποία εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων ή διατίθενται για βιομηχανική χρήση.


Ακολουθήστε τη Harbour Architecture στα Social Media:


Βιομηχανικός σχεδιασμός – Ιστορική αναδρομή

Η απαρχή του βιομηχανικού σχεδιασμού τοποθετείται στην περίοδο της 1ης βιομηχανικής επανάστασης. Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη εκτίναξε τις παραγωγικές δυνατότητες. Η αύξηση της παραγωγής συνδυάστηκε με τις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας για βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου, με την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη του κοινού για προϊόντα οικιακής, αλλά και βιομηχανικής χρήσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα έπιπλα, αντικείμενα τα οποία υπάρχουν σε οποιοδήποτε σπίτι, από το πιο φτωχικό μέχρι και το πιο πολυτελές.

Τι αφορά ο βιομηχανικός σχεδιασμός

Πέρα από τα αντικείμενα οικιακής ή καθημερινής χρήσης – τα οποία περιγράψαμε ως άνω – απαραίτητη είναι και η σχεδίαση των αντικειμένων, εξαρτημάτων και μηχανών που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες των κλάδων της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας. Ο ως άνω εξοπλισμός θα πρέπει να σχεδιάζεται με τον κατάλληλο τρόπο, ο οποίος θα επιτρέψει την ταχεία και εύκολη συναρμολόγηση των επιμέρους εξαρτημάτων, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει τον οικονομικό προϋπολογισμό και την έγκαιρη προμήθεια των κατάλληλων υλικών. Και κυρίως, κάτι που συχνά παραβλέπεται, η κατάλληλη σχεδίαση συμβάλλει καθοριστικά στην αισθητική αρτιότητα του τελικά παραγόμενου αποτελέσματος.

Στην Harbour Architecture αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό αντικειμένων πάσης φύσεως, από τεχνικά εργαλεία, μέχρι γάστρες σκαφών, καθότι σχεδιάζουμε σε όλες τις κλίμακες.

Προτού το αντικείμενο βγει στη παραγωγή, προβαίνουμε στη φωτορεαλιστική του απεικόνιση, ακολουθώντας επιγραμματικά τα ακόλουθα στάδια:

 • Γίνεται μοντελοποίηση του αντικειμένου
 • Σχηματοποιούνται οι προδιαγραφές του
 • Παρέχεται δυνατότητα παρουσίασης προς υποψήφιους αγοραστές

Με τη μοντελοποίηση , ο βιοτέχνης ή βιομήχανος είναι σε θέση να παρέχει προς τους αγοραστές του επεξεργάσιμο 3d αρχείο το οποίο θα είναι συμβατό με όλα τα σχεδιαστικά προγράμματα.


Για τον δε ιδιώτη, που θέλει να κατασκευάσει κάτι πρωτότυπο και μοναδικό, του παρέχουμε τις δυνατότητες που έχει ο επαγγελματίας καθώς και τη συμβουλευτική μας υποστήριξη σε θέματα σχεδιασμού.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει τη σχεδίαση ποικίλων αντικειμένων, όπως ενδεικτικά:

 • Κοσμήματα
 • Εργαλεία
 • Γάστρες πλοίων
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Σκάλες
 • Καγκελόπορτες
 • Έπιπλα
 • Μηχανολογικά εξαρτήματα
 • Μηχανήματα βιοτεχνίας

Στο σχεδιαστικό τμήμα της Harbour Architecture, εκπονείται ο 3D σχεδιασμός για κάθε είδους αντικείμενο, είτε αυτό προορίζεται για οικιακή είτε για βιομηχανική χρήση, δημιουργώντας το ογκοπλαστικό, και το φωτορελιστικό του μοντέλο.

Για την εκπόνηση της 3d απεικόνισης, αρκεί να μας αποστείλετε τα σκαριφήματα ή τα 2d σχέδια του προς απεικόνιση αντικειμένου.

Πόσο κοστίζει ο σχεδιασμός αντικειμένων

Όσον αφορά το κόστος, αυτό ποικίλει αναλόγως με τον βαθμό πολυπλοκότητας του εκάστοτε αντικειμένου, καθώς επίσης και της λεπτομέρειας που καλούμαστε να αναπαραστήσουμε.

Τέλος, παρέχουμε τη δυνατότητα τροποποιήσεως του αρχικού σχεδίου και την εκπόνηση εναλλακτικών προτάσεων (παραλλαγών) του ιδίου αντικειμένου. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επιλέξετε τη βέλτιστη εκδοχή, η οποία ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες, τις προδιαγραφές και τις επιθυμίες σας.